Page 9 - Nature et Culture
P. 9

Vendredi 25 janvier (14:00-±17:30)  Samedi 2 février (14:00-±16:30)
      LES BARTHES D’ETCHEPETTE       LES OISEAUX HIVERNANTS DE TXINGUDI
      Sortie nature dans le cadre du PLR de l’Agglo Pays  Sortie nature | A l’occasion de la Journée Mondiale
      basque | Grande diversité de milieux (prairies  des Zones Humides, venez découvrir les marais
      humides, saussaies, aulnaies-frênaies, roselières...)  restaurés de Plaiaundi, un espace naturel péri-
      et d’espèces dont certaines rares et protégées.  urbain qui préserve de nombreuses richesses
      * | Tout public | Tarif : participation libre  naturalistes et contribue à la gestion durable de la
      Lieu de RDV à Urt précisé à l’inscription :  Baie de Txingudi.
      cpielittoralbasque.nature@hendaye.com  * | Tout public | Tarif : participation libre
      ou 05.59.74.16.18          Lieu de RDV à Irun indiqué à l’inscription :
                        cpielittoralbasque.nature@hendaye.com
      Samedi 2 février (10:30)       ou 05.59.74.16.18
      GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE
      DE LA BAIE DE TXINGUDI        Mercredi 6 février (10:00-±12:00)
      Conférence par Alistair Brockbank, géomorpho- BIOLIT | LES HABITATS DU HAUT DE L’ESTRAN CPIE-REN ITZURALDIAK, NATURA ETA KULTURA ARTEAN
      logue, salarié du CPIE Littoral basque, à l’occasion  Sortie/Atelier scientifique | Dans le cadre du
      de la Journée Mondiale des Zones Humides | La  projet "BioLit, les observateurs du littoral", décou-
      géologie et la géomorphologie sont deux sciences  vrons ensemble chaque mois une zone différente  NATURA ETA KULTURA ARTEAN
      intimement liées. La baie de Txingudi, espace  et contribuons au nouveau protocole de suivi des
      naturel transfrontalier en est un exemple tout à  algues de la laisse de mer porté par le Muséum.
      fait caractéristique.        * | Tout public | Tarif : participation libre
      * | Tout public | Tarif : participation libre  Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l’inscription :
      RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque  cpielittoralbasque.sig@hendaye.com
      (CD912 - Route de la Corniche - Hendaye) ou 05.59.74.16.18

                        Otsailaren 2a, larunbata (10:30)
                        TXINGUDI BADIAREN
                        GEOLOGIA ETA GEOMORFOLOGIA
                        Hitzaldia Alistair Brockbank-en eskutik, geomor-
                        fologo eta CPIE Euskal Itsasbazterreko langile,
                        Hezeguneen Munduko Egunaren kari | Geologia
                        eta geomorfologia hertsiki lotuak diren bi zientzia
                        dira. Txingudiko badia adibide ohargarria da horren
      Urtarrilaren 23a, asteazkena     ulertzeko.
      PEDAGOGIA ASTEAZKENAK        * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Hitzordua
      Topaketa | Gure pedagogia koordinatzaileak  Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko Etxea (CD912 -
      lagundurik, Asporotsttipi Euskal Erlaitzeko Etxea  Erlaitzeko errepidea - Hendaia)
      eta ikasle zein taldeentzat eskaintzen dituen
       pedagogia aukera guztiak ezagutu. "Erleak, polini- Otsailaren 2a, larunbata (14:00-±16:30)
      zatzaileak eta pestizidak" aldi baterako erakuske- NEGUA TXINGUDIN PASATZEN DUTEN HEGAZTIAK
      taren bisitaren ondotik, zure ardurapean dauden  Natura irteera | Hezeguneen Munduko Eguna-
      gazteei zuzenduriko animazio bat gogoetatzen  ren kari Plaiaundiko berrosaturiko iztingadien
      ahalko dugu.             ezagutzera jin, aberastasun naturalista anitza
      * | Irakasleei (maila guztietakoei), animatzaileei...  gordetzen duen eta Txingudi Badiaren kudeaketa
      erreserbatua | Frantsesez | Prezioa: urririk  iraunkorrean laguntzen duen hiritik hurbil den
      Izenematea aholkatua | Hitzordua nahi duzuenean  natura eremuan.
      10:00etan ala 15:00etan, Asporotsttipin, Euskal  * | Denentzat | Prezioa: nahi dena
      Erlaitzeko Etxean (CD912 - Erlaitzeko errepidea -  Topalekua Irunen izena ematerakoan zehaztua:
      Hendaia)| Xehetasunak: 05.35.26.00.09 edo  cpielittoralbasque.nature@hendaye.com
      cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com edo 05.59.74.16.18
                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14