Page 10 - Nature et Culture
P. 10

ENTRE NATURE ET CULTURE
   ESCAPADES DU CPIE, ENTRE NATURE ET CULTURE
      Mardi 23 et Mercredi 24 avril (09:30 -16:30) Vendredi 26 avril (08:30 - 20:00)
      MES PHOTOS... SANS APPAREIL !    ECHOGESTES, VERS UNE PLAISANCE
      Vacances réCréatives | Faire des photos sans ap- RESPONSABLE EN NOUVELLE-AQUITAINE
      pareil...comment ? Grâce à la magie créative du  Stand développement durable | La campagne
      photogramme. Après avoir collecté les éléments  Echogestes Nouvelle-Aquitaine sera présente au
      de votre future photographie, vous la fabriquerez  Salon Coté Loisirs organisé sur le Port de Plai-
      dans la chambre noire et avec l’aide du regard de  sance d’Hendaye afin de sensibiliser profession-
      l’artiste-photographe Luc Médrinal vous verrez  nels du nautisme et grand public à la plaisance
      certainement les éléments de la nature d’un autre  éco-responsable.
      œil...                * | Amateurs et pros du nautisme, tout public
      * | Réservé aux 8/12 ans | Prévoir pique-nique  RDV au Salon Coté loisirs sur le Port de Plaisance
      | Tarif : participation libre mais caution de 15€  à Hendaye | Infos+ lelicetche@hendaye.com
      pour enregistrement de l’inscription | Lieu de  ou 05.59.20.37.20
      RDV indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18 ou
      cpielittoralbasque.sorkuntza@hendaye.com


      Apirilaren 18a, osteguna (15:00- ±17:00)
      FRAGILE (HAUSKORRA) - EUSKAL NATURA  Apirilaren 23a, asteartea, eta 24a, asteazkena
      ONDAREARI BURUZKO BEGIRADAK     (09:30 -16:30)
      Arte tailerra | Erakusketa ezagutzeko arratsalde  NIRE ARGAZKIAK... TRESNARIK GABE!
      ludiko baterako gomita luzatzen dizugu, bisita  Opor sortzaileak | Argazkiak argazki-tresna-
      komentatua eta landareak gaitzat izanen duen  rik gabe hartu… nola? Fotogramaren magia
      "postal artea" sorkuntza tailer batean parte har- sortzaileari esker. Osatu nahi duzun argazkiaren
      tuz. Zatozte etxekoen artean postalen sortzera. osagaiak bildu ondoren, berau sortuko duzu gan-
      * | Familientzat | Prezioa: nahi dena  bara beltzean. Luc Médinal artista-argazkilariaren
      Topalekua Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko  zaintzapean natura beste ikuspegi batetik ikusiko
      Etxean (CD912 – Erlaitzeko errepidea - Hendaia)  duzu seguru…
      Info+: cpielittoralbasque.creation@hendaye.com  * | 8-12 urte artekoentzat soilik | Landa bazka-
      edo 05.59.74.16.           ria aurreikusi | Prezioa: nahi dena, izena ematean
                        15€ko bermearekin | Topalekua izena ematera-
      Apirilaren 20a, larunbata (10:30)  koan zehaztua: 05.59.74.16.18 edo
      ELKARREKIN, DENOK ELKARREKIN, HEY HEY cpielittoralbasque.sorkuntza@hendaye.com
      Hitzaldia Francois Loustauren eskutik | Natura,
      animaliak, landareak. Horien artean gizakia bere  Apirilaren 26a, ostirala (08:30 - 20:00)
      lekuaren bila dabil menderatze jarrera eta abegi- ECHOGESTES, AISIALDI PORTU
      kortasun berri baten artean dantzan. Zientziekin  ARDURATSUAGOAK AKITANIA-BERRIAN
      eta historiarekin duen harremana dela-eta, Artea  Garapen Iraunkorrerako mahaia | Hendaiako
      eztabaida sustatzera dator; besteekiko gogaide- aisialdi portuan antolatua den Salon Coté Loisirs
      tasun sentimentua dakar. Bizidun orok parteka- ferian presente izanen da Akitania-Berriko
      tzen dugun mundu baten ulermenerako laguntza. Echogestes kanpaina profesionalak eta publikoa
      * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Topalekua  zabala sentsibilizatzeko asmoz.
      Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko Etxean (CD912  * | Nautismoaren zale eta profesionalentzat,
      – Erlaitzeko errepidea - Hendaia)  Denentzat | Topalekua Hendaiako aisialdi
      Info+: cpielittoralbasque.creation@hendaye.com   portuko Salon Coté loisirs-en | Info+:
      edo 05.59.74.16.18          lelicetche@hendaye.com ou 05.59.20.37.20
  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15