Page 12 - Nature et Culture
P. 12

ENTRE NATURE ET CULTURE
   ESCAPADES DU CPIE, ENTRE NATURE ET CULTURE
      Samedi 4 mai (16:30)         Samedi 11 mai (15:00-±16:30)
      PLANTES ET SORCELLERIE EN PAYS BASQUE  LE PATRIMOINE NATUREL VU
      Conférence | Quel lien entretien l’Homme avec  PAR DE GRANDS ÉCRIVAINS
      les plantes ? Comment entre-t-on dans l’univers  Lectures | Extraits de textes de grands auteurs
      mystérieux d’un végétal ? Dans le cadre de  choisis et lus par l’association "Les rendez-vous
      l’exposition (voir P. 6), Aitor De Portuondo, culti- lecture" de Biarritz
      vateur de plantes aromatiques et médicinales,  * | Tout public | Tarif : participation libre | RDV
      parlera des plantes utilisées en sorcellerie au  à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
      Pays basque, et de notre rapport à la magie. (CD912 - Route de la Corniche - Hendaye)
      * | Tout public | Tarif : participation libre
      RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche  Mercredi 15 mai (14:30- ±17:30)
      basque (CD912 – Route de la Corniche - Hendaye) PHOTOGRAPHIE ALTERNATIVE
                        Atelier créatif | Constater des phénomènes
      Samedi 11 mai (10:00- ±17h00)    naturels, et les révéler en image grâce à deux
      TRÉSORS GÉOLOGIQUES DU LITTORAL   procédés de révélation photographiques : le
      BASQUE : LE MASSIF D’AIAKO HARRIAK  cyanotype et l’anthotype. Ces ateliers créatifs et
      Sortie nature animée par Thierry Juteau,  expérimentaux sont en accès libre (voir site web
      Professeur émérite de l’Université de Brest, à la  de Nekatoenea pour plus d’informations).
      découverte des richesses du patrimoine géolo- * | Familles, enfants seuls à partir de 8 ans
      gique de Aiako harriak, massif emblématique du  Tarif : participation libre | RDV à Nekatoenea
      littoral basque.           sur le Domaine d’Abbadia (6, rue d’Armatonde –
      * | Public bon marcheur – Niveau difficile :   Hendaye) | Infos+ : j.segre@hendaye.com
      condition physique et équipement recommandés
      | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Irun
      indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18 ou
      cpie.littoral.basque@hendaye.com
      Maiatzaren 4a, larunbata (16:30)
      LANDAREAK ETA SORGINKERIA
      EUSKAL HERRIAN
      Hitzaldia | Zein harreman dute gizakiak eta
      landareek? Nola sartu landare baten mundu
      misteriotsuan? Erakusketan oinarrituz (ik. 6. or.),  Maiatzaren 11a, larunbata (15:00-±16:30)
      lurrin- eta medikuntza-landarezaina den Aitor  NATURA ONDAREA IDAZLE FAMATUEN
      De Portuondok Euskal sorginkerian erabilitako  IKUSPEGITIK
      landareei buruzko argibideak emanen dizkigu,  Irakurketa | Biaritzeko "Les rendez-vous lecture"
      eta bide batez, magiarekiko dugun harremana  elkarteko kideek hautatu eta irakurritako idazle
      azalduko digu.            famatuen testu zatiak.
      * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Topalekua  * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Topalekua
      Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko Etxean (CD912  Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko Etxean (CD912
      – Erlaitzeko errepidea - Hendaia)  – Erlaitzeko errepidea – Hendaia)
      Maiatzaren 11a, larunbata (10:00- ±17h00) Maiatzaren 15a, asteazkena (14:30- ±17:30)
      EUSKAL ITSASBAZTERREKO GEOLOGIA   ARGAZKILARITZA ALTERNATIBOA
      ALTXORRAK: AIAKO HARRIAK       Sorkuntza tailerra | Naturako gertakizunetaz
      Natura irteera Brest hiriko Unibertsitateko  ohartzea eta argazkitan islatzea bi bide baliatuz:
      irakasle emeritoa den Thierry Juteauk, euskal  zianotipoa eta antotipoa. Sorkuntza eta espe-
      itsasbazterreko mendi ikurra dugun Aiako Harrien  rimentazio tailer horiek irekiak dira (xehetasun
      geologia ondare aberastasuna ezagutaraziko digu. gehiagorako jo Nekatoenearen webgunera).
      * | Ibiltari onentzat – Zailtasun handia:  * | Familientzat, 8 urtetik gorako haurrak
      Ekipamendua eta maila fisiko ona aholkatuak   gurasorik gabe jin daitezke | Prezioa: nahi dena
      Prezioa: nahi dena | Topalekua Irunen izena  Topalekua Nekatoenean Abbadia Eremuan
       ematerakoan zehaztua: 05.59.74.16.18 edo  (Armatonde karrika, 6 – Hendaia)
      cpie.littoral.basque@hendaye.com   Info+: j.segre@hendaye.com
  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17