Page 14 - Nature et Culture
P. 14

ENTRE NATURE ET CULTURE
   ESCAPADES DU CPIE, ENTRE NATURE ET CULTURE
      Mercredi 22 mai (15:00- ±17:00)   Samedi 25 mai (09:00- ±17:00)
      FRAGILE - REGARDS CROISÉS SUR    LA RHUNE, ENTRE POUDINGUES
      LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE ET TOURBIÈRES
      Atelier artistique | Nous vous invitons à une  Sortie Natura 2000 | En co-organisation avec
      après-midi ludique pour découvrir l’exposition  la Communauté d’agglomération Pays basque,
      en place au cours d’une visite commentée et  gestionnaire de plusieurs sites Natura 2000 du
      participer à un atelier créatif "art postal" sur la  territoire, cette balade sur le massif de la Rhune
      thématique des plantes. Venez créer votre carte  proposera deux approches : un éclairage sur les
      postale en famille.         curiosités géologiques avec l’aide de spécialistes,
      * | Public familial | Tarif : participation libre  une découverte naturaliste des tourbières dont
      RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche  certaines font l’objet d’une attention particulière.
      basque (CD912 – Route de la Corniche - Hendaye)  * | Public bon marcheur – Niveau moyen : bonne
      Infos+ 05.59.74.16.18 ou      condition physique et équipement recomman-
      cpielittoralbasque.creation@hendaye.com dés | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à
                        Urrugne indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18
                        ou cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com
                        Mercredi 29 mai (09:00/12:00)
                        PATRIMOINE NATUREL DU LITTORAL BASQUE
                        Stand d’animation nature pour découvrir les
                        richesses naturelles de notre territoire littoral
                        (échantillons minéraux, végétaux ou animaux)
                        que les sites naturels protégés d’Abbadia et de la
                        Corniche basque contribuent à préserver...
                        * | Tout public | Gratuit | Lieu : sur le marché
                        (Place de la République - Hendaye)

      Maiatzaren 22a, asteazkena (15:00- ±17:00)
      FRAGILE (HAUSKORRA) - EUSKAL NATURA
      ONDAREARI BURUZKO BEGIRADAK     Maiatzaren 29a, asteazkena (09:00/12:00)
      Arte tailerra | Erakusketa ezagutzeko arratsalde  EUSKAL ITSASBAZTERREKO NATURA ONDAREA
      ludiko baterako gomita luzatzen dizugu, bisita  Natura animazio mahaia Abbadia eta Euskal
      komentatua eta landareak gaitzat izanen duen  Erlaitza natura eremu babestuak zaintzen lagun-
      "postal artea" sorkuntza tailer batean parte har- tzen duten itsasbazterreko natura aberastasunak
      tuz. Zatozte etxekoen artean postalen sortzera.  (mineralak, landareak edo animaleak…) ezagutu
      * | Familientzat | Prezioa: nahi dena  ditzazun.
      Topalekua Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko  * | Denentzat | Doan | Lekua: merkatuan
      Etxean (CD912 – Erlaitzeko errepidea - Hendaia)  (Errepublika plaza - Hendaia)
      Info+: cpielittoralbasque.creation@hendaye.com
      edo 05.59.74.16.18          Maiatzaren 29a, asteazkena (14:30- ±17:30)
                        ARGAZKILARITZA ALTERNATIBOA
      Maiatzaren 25a, larunbata (09:00- ±17:00) Sorkuntza tailerra | Naturako gertakizunetaz
      LARRUN, POUDINGA ETA         ohartzea eta argazkitan islatzea bi bide baliatuz:
      ZOHIKAZTEGI ARTEAN          zianotipoa eta antotipoa. Sorkuntza eta espe-
      Natura 2000 irteera | Lurraldeko zenbait Natura  rimentazio tailer horiek irekiak dira (xehetasun
      2000 eremuen kudeatzailea den Euskal Hirigune  gehiagorako jo Nekatoenearen webgunera).
      Elkargoarekin elkarlanean. Ibilaldi honetan bi  * | Familientzat, 8 urtetik gorako haurrak
      ikuspegi landuko dira: alde batetik geologia bere- gurasorik gabe jin daitezke | Prezioa: nahi dena
      zitasunei arreta emanen diena adituen laguntza- | Topalekua Nekatoenean, Abbadia Eremuan
      rekin, eta bestetik, zohikaztegien hurbilpen  (Armatonde karrika, 6 – Hendaia)
      naturalista, horietariko batzuk zaintza berezipe- Info+: j.segre@hendaye.com
      koak direlarik.
      * | Ibiltari onentzat – Maila ertaina: ekipamen- Maiatzaren 30etik ekainaren 5era
      dua eta maila fisiko ona aholkatuak  HENDAIAKO GARAPEN IRAUNKORRERAKO
      Prezioa: nahi dena | Topalekua Urruñan izena  ASTEA
      ematerakoan zehaztua: 05.59.74.16.18 edo  * | Egitaraua osoa GURE web gunean:
      cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com www.cpie-littoral-basque.eu.
  14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19