Page 15 - Nature et Culture
P. 15

Mercredi 29 mai (14:30- ±17:30)   Samedi 1er juin (journée entière)
      PHOTOGRAPHIE ALTERNATIVE       TRÉSORS GÉOLOGIQUES DU
      Atelier créatif | Constater des phénomènes  LITTORAL BASQUE : LE MASSIF DE L’AXURIA (1)
      naturels, et les révéler en image grâce à deux  Sortie géologique | Première des deux jour-
      procédés de révélation photographiques: le  nées animées par Gilbert Guingand, Ingénieur
      cyanotype et l’anthotype. Ces ateliers créatifs et  géologue. Ces deux sorties, différentes et en
      expérimentaux sont en accès libre (voir site web  continuité, permettront de partir à la découverte
      de Nekatoenea pour plus d’informations).  des richesses du patrimoine géologique de l’Axu-
      * | Familles, enfants seuls à partir de 8 ans  ria, massif emblématique du littoral basque. (2°
      Tarif : participation libre | RDV à Nekatoenea  journée le 15/06)
      sur le Domaine d’Abbadia (6, rue d’Armatonde –  * | Public bon marcheur ayant suivi les cours
       Hendaye) | Infos+ : j.segre@hendaye.com  de géologie du CPIE ou ayant déjà des notions –
                        Niveau difficile : condition physique et équipe-
      Du 30 mai au 5 juin         ment recommandés | Tarif : participation libre
      SEMAINE HENDAYAISE DU DÉVELOPPEMENT  Lieu précis de RDV à Sare et horaires indiqués à
      DURABLE               l’inscription : cpie.littoral.basque@hendaye.com  CPIE-REN ITZURALDIAK, NATURA ETA KULTURA ARTEAN
      * | Voir programme spécifique sur  ou 05.59.74.16.18
      www.cpie-littoral-basque.eu
                        Samedi 1er juin (17:00)     NATURA ETA KULTURA ARTEAN
                        ARTEA ETA NATURA NOLA UZTARTU ?
                        Emission TV | "Zuzenean zure esku" pour la
                        chaîne numérique KANALDUDE, en langue
                        basque et en direct d’Asporosttipi. Avec des invi-
                        tés, des reportages et la participation du public.
                        * | Tout public bascophone | Tarif : participa-
                        tion libre | RDV à Asporotsttipi, la Maison de la
                        Corniche basque (CD912 – Route de la Corniche
                        – Hendaye)      Ekainaren 1a, larunbata (egun osoa)
      EUSKAL ITSASBAZTERREKO GEOLOGIA   Ekainaren 5a, asteazkena (10:00- ±12:00)
      ALTXORRAK: AXURIA (1)        BIOLIT | ITSAS-LERROA EKAINEAN
      Geologia irteera | Ingeniari geologoa den Gilbert  Zientzia irteera / tailerra | "BioLit, itsasbazterre-
      Guingandek gidaturiko bi egunetarik lehena.  ko behatzaileak" egitasmoaren baitan hilabetero
      Bi egun horien edukia ezberdina eta osagarria  eremu berri bat ezagutzera joanen gara. Bide
      izanen da, euskal itsasbazterreko mendi ikurra  batez Museum-aren babespean burutzen den ja-
      dugun Axuriaren geologia ondare aberastasuna  rraipen protokolo berriari ekarpena eginen diogu.
      ezagutzeko. (2. eguna, ekainaren 15ean) Zure argazkitresna edo smartfona ez ahantz!
      * | CPIEren geologia heziketa segitu edo gaiaz  * | Denentzat | Prezioa: nahi dena
      jakintza minimoa duten ibiltari onentzat –  Topalekua Hendaye izena ematerakoan zehaztua:
      Zailtasun handia: Ekipamendua eta maila fisiko  cpielittoralbasque.sig@hendaye.com
      ona aholkatuak | Prezioa: nahi dena | Topalekua  edo 05.59.74.16.18
      zehatza (Saran) eta ordutegia izena ematerakoan
      zehaztuak: cpie.littoral.basque@hendaye.com  Ekainaren 5a, asteazkena (14:30- ±17:30)
      edo 05.59.74.16.18          ARGAZKILARITZA ALTERNATIBOA
                        Sorkuntza tailerra | Natura gertakizunetaz
      Ekainaren 1a, larunbata (17:00)   ohartzea eta argazkitan islatzea bi bide baliatuz:
      ARTEA ETA NATURA NOLA UZTARTU?    zianotipoa eta antotipoa. Sorkuntza eta espe-
      Telebista emankizuna | "Zuzenean zure esku"  rimentazio tailer horiek irekiak dira (xehetasun
      saioa zuzenean euskaraz eta Asporotsttipitik  gehiagorako jo Nekatoenearen webgunera).
      KANALDUDE web telebistarentzat. Gomitak,  * | Familientzat, 8 urtetik gorako haurrak
      erreportaiak eta publikoaren parte hartzea.  gurasorik gabe jin daitezke | Prezioa: nahi dena
      * | Euskaldun ororentzat | Prezioa: nahi dena  Topalekua Nekatoenean Abbadia Eremuan
      Topalekua Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko  (Armatonde karrika, 6 – Hendaia)
      Etxean (CD912 – Erlaitzeko errepidea - Hendaia) Info+: j.segre@hendaye.com
                                        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20